Jan Renkema

Ontmoetingen Portrettengalerij

Biografie

Jan Renkema (1948) is emeritus hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde algemene taalwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1981 op De Taal van Den Haag. Hij was onder andere taalkundig adviseur bij de Tweede Kamer (1975-1978), buitengewoon hoogleraar cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (1986-1989) en bijzonder hoogleraar taalverzorging (1999-2004).

Renkema is auteur van de Schrijfwijzer (1979). Van dit boek zijn inmiddels bijna een half miljoen exemplaren verkocht. De nieuwste editie is in 2020 verschenen. Hij was een tiental jaren eindredacteur van het maandblad Onze Taal (1977-1986) en medeoprichter van de Taaladviesdienst. Hij schreef de Leidraad bij het Groene Boekje uit 1995, en publiceerde een pamflet over de spellingregeling: Geef de spelling wat speling (2006).

Hij verrichtte vooral onderzoek voor de overheid, met als startpunt een kritische analyse van de troonrede van 1975, samen met de toenmalige Kamervoorzitter Anne Vondeling. Daarna volgde begrijpelijkheidsonderzoek, o.a. voor de Belastingdienst, met publicaties als Taal mag geen belasting zijn (1994). Ook was hij voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, de IVN (2006-2015), en is hij erelid van de schrijversvereniging Tekstnet.

Renkema was een van de supervisoren van de Nieuwe Bijbelvertaling, en hij publiceerde samen met Pius Drijvers een vertaling van het Hooglied. Ook voerde hij gesprekken over stilte in Onder woorden (1992) en schreef hij interviews, onder andere met politici in Wat bezielt het Binnenhof? (2004).

Hij was oprichter van het Engelstalige tijdschrift Document Design (2000) dat later werd voortgezet als Information Design. Voor vakgenoten en studenten schreef hij Tekst en uitleg, een inleiding in de tekstwetenschap, dat vertaald werd in het Engels, Introduction to Discourse Studies, en daarna ook in het Japans, Koreaans en Spaans. In 2009 verscheen een speciale Chinese uitgave. Samen met Christoph Schubert publiceerde hij in 2018 een nieuwe editie.